Kontakt Danske Bandagisters sekretariat

Danske Bandagister
Peter Rørdams Vej 11
2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: +45 40 45 51 65

Der er kontortid om onsdagen fra kl. 10.00 - kl. 15.00

Email: danske.bandagister@mail.dk

Bandagister og bandagiststuderende kan søge medlemsskab ved at udfylde denne fil "Medlemsskab"