Gå til hoved-indhold

Autorisation

Med vedtagelsen af Lov om bandagister (lov nr. 431) af 10. juni 2003 er bandagister nu omfattet af de samme rettigheder og pligter som andre autoriserede sundhedspersoner.

Loven, der trådte i kraft den 1. september 2003, indebærer at kun personer, der har bestået eksamen og gennemført praktisk uddannelse i henhold til en af indenrigs- og sundhedsministeren godkendt uddannelse, har ret til autorisation som bandagist.
Bandagisten arbejder i hverdagen primært med fremstilling af individuelt fremstillede, kropsbårne hjælpemidler til mennesker med medfødte/erhvervede handicaps og/eller akutte/blivende sygdomme .

Med ca. 250.000 patientkontakter om året fylder bandagisterne en del i sundhedsbilledet.
Patienterne lægger ansvaret for behandlingen i hænderne på bandagisten. En behandling, der har afgørende betydning for bl.a. patientens funktionsmuligheder og fremtidige livsudfoldelse. En forsvarlig faglig baggrund er således både i patientens og samfundets interesse, for at sikre optimal behandling, og undgå komplikationer.
Den nye autorisationsordning giver såvel patienterne, de ordinerende læger, og andre behandlergrupper en langt større sikkerhed for at bandagisten fremover besidder den nødvendige kliniske viden, samt medicinske, tekniske, faglige og etiske kompetence. 

Fagorganisationen Danske Bandagister ser klart autorisationsloven som et instrument til reduktion af risikoen for fejlbehandling og forøgelse af patienternes sikkerhed.
Autorisationsordningen vil formentlig fremover komme til at betyde, at kun autoriserede bandagister vil kunne levere individuelle hjælpemidler til det offentlige sundhedsvæsen.
Bandagisten arbejder både på private bandagistklinikker, som selvstændige behandlere og fungerer på hospitalerne som en del af et behandlerteam sammen med læger, fysio- og ergoterapeuter. Vi ønsker – i alle arbejdssituationer – at yde høj faglig kvalitet, hvilket fremgår af en nyligt vedtagen handlingsplan for de kommende års udvikling af Danske Bandagister. 

Loven om bandagister og den nye autorisationsordning er en milepæl for vort fag og dén markerer starten på nye indsatser for de kommende år til gavn for det danske sundhedsvæsen og vore bandagister.