Vedtægter
Vedtægter for FAL 2023

Kontingent
Det årlige kontingent for aktive medlemmer andrager pt. kr. 1200,-
Det årlige kontigent for turnuskandidater andrager pt. kr. 600,-
Det årlige kontingent for studerende andrager pt. kr. 0,-

Det årlige kontingent for passive medlemmer andrager pt. kr. 300,-

Indmeldelse  

Indmeldelsesblanket kan hentes ved at følge linket nedenfor

Indmeldelsesblanket 

sendes pr. mail til:

falbestyrelsen@gmail.com

Brochure
Mere information kan læses i brochuren
"Fraktionen af lønmodtagere".