Fokuspunkter til ny kontrakt

Hvis du skal lave kontrakt for første gang eller bliver tilbudt ny kontrakt af dit firma, så læs nedenstående. Dette kan give dig nogle ideer om emner, som du skal være opmærksom på.

Husk: FaL er altid behjælpelig. Vi foreslår, at din kontrakt altid bliver læst igennem af vores jurist i FH, før du skriver under.

Nedenstående liste er eksempler på punkter, som har været udeladt eller været mangelfulde i de kontrakter, FaL har ydet bistand til gennem de seneste år:

 1. Arbejdstid skal fremgå i kontrakten
 2. Det skal fremgå, om overarbejde honoreres, og i så fald, hvordan; løn, afspadsering eller andet
 3. Konkurrence klausul. Der findes flere former for klausuler eks.: kundeklausul, geografisk klausul mm.
 4. Jobbeskrivelse skal altid fremgå
 5. Barselsvilkår, barns første sygedag
 6. Ferie samt feriefridag  - det skal beskrives, hvordan det skal afholdes eks.: 3 uger sammenhængende sommerferien. Der kan henvises til ferieloven for funktionærer i kontrakten
 7. Kan ferie overføres til næste ferie år, kan ferie eller feriefridag udbetales? Hvordan optjenes feriefridage?
 8. Fri- og helligdage, eks.: 1. maj, grundlovsdag, jul, nytår, påske, pinse, Stor Bededag, Kr. Himmelfart,  - ingen fridag, hel eller halv fridag.
 9. Pension. Procentsats skal fremgå for både arbejdsgiver og evt dig selv.
 10. Sundhedssikring. Hvem betaler, hvis du er omfattet af en sundhedssikring
 11. Betalt medlemskab i Danske Bandagister