Gå til hoved-indhold

Bestyrelse

FormandAnders Tange
BestyrelsesmedlemKatharina Göbel Friis
BestyrelsesmedlemJeanette Bekhøj
Repræsentant for Danske Bandagistvirksomheder Kasper Kjeldsen
Repræsentant for Fraktionen af LønmodtagereNønne Lang Høiagaard

 

Visionen

Det er vor vision at samle alle danske bandagister og bandagistvirksomheder i Danske Bandagister. Den fælles indsats skal resultere i et øget aktivitetsniveau og en større åbenhed, fagligt og kollegialt, til gavn for medlemmerne.

De overordnede mål

· Profilering 
Bandagistfaget og Danske Bandagister skal have en klar, synlig profil i det danske sundhedsvæsen.
· Faglig udvikling
Danske Bandagister skal være det naturlige centrum og udgangspunkt for faglig efteruddannelse og videreudvikling af bandagistens kompetencer

Danske Bandagisters profil

Danske Bandagister samarbejder med følgende 5 interessentgrupper.
· Medlemmerne
· Patienterne
· De ordinerende læger
· De nærtbeslægtede behandlergrupper
· De bevilgende myndigheder
Vi vedkender os betydningen af at have en klar og præcis profil hos disse grupper og at målrette vort samarbejde ud herfra.
I al vores kommunikation og virke ønsker vi at udvikle og fastholde følgende profil :
Danske Bandagister,
· har en mellemlang videregående medicinsk teknisk sundhedsuddannelse (bachelor)
· har overfor f.eks handicappede, trafikskadede, gigtpatienter og misdannede børn ansvaret for udvælgelse, måltagning, fremstilling, patientvejledning og behandling med ortoser og proteser.
· Fungerer på hospitaler som en del af et behandlerteam samme med læge, fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske
· Arbejder på private bandagistklinikker som selvstændigt behandler for henviste patienter. Oftest med langvarig tæt patientkontakt
· Rådgiver i vidt omfang læger og fysioterapeoter, ergoterapeuter omkring valg af kropsbårne hjælpemidler.

Planen for de kommende års aktiviteter

Bestyrelsen har, ud fra visionen og de overordnede mål, fastlagt en buket af konkrete aktiviteter, som skal føre Danske Bandagister frem til de ønskede resultater.
· Profileringsaktiviter
Profileringsaktiviteterne skal understøtte den enkelte bandagist og bandagistvirksomhed i hverdagen, placere bandagisten positivt og attraktivt i sundhedsvæsenets behandlerteam, distancere medlemmer fra ikke-bandagistuddannede og placere bandagistfaget synligt i revelante offentlige sammenhænge.
Følgende profileringsopgaver er planlagt :
1. Autorisation : PR-aktiviteter
2. Videreudvikling af hjemmesiden, specielt for patienter og andre faggrupper
3. Katalysator for projektopgaver for studerende
4. Bandagisten i den offentlige debat
5. Samarbejde med interessentgrupper
6. Kurser for andre behandlergrupper og sagsbehandlere
· Faglige aktiviteter
De faglige aktiviteter skal styrke og videreudvikle den enkelte bandagists faglige kompetence, sikre denne bekvem adgang til faglig viden, nye forskningsresultater, information om nye produkter og anden relevant information.
Følgende faglige opgaver er planlagt :
1. Flere efteruddannelsestilbud til medlemmer af Danske Bandagister
2. Videreudvikling af Årsmødet
3. Samling af bandagister og bandagerier
4. Videreudvikling af hjemmesiden, faglig videnbase, nyhedsbrev
5. Fælles efteruddannelsestilbud for bandagister og andre faggrupper