Danske Bandagistvirksomheder

Danske Bandagistvirksomheders formål er at forhandle med organisationer og myndigheder i alle de forhold, der vedrører virksomhedernes interesser.
Organisationen skal aktivt fremme de bedst mulige forhold for de i Danmark virkende ortopæditekniske virksomheder samt fremme internationale relationer.

Danske Bandagistvirksomheders bestyrelse består af :
Formand : René Engskov  

Bestyrelsesmedlem : Lars Lyster

Bestyrelsesmedlem: Mads Harbo

Bestyrelsesmedlem: Kasper Kjeldsen

Foreningen kan kontaktes via Danske Bandagisters sekretariat.