Velkommen til Danske Bandagisters hjemmeside.

Danske Bandagister ønsker med denne hjemmeside at give et bedre kendskab til bandagistfaget og bandagisternes arbejdsområde og dermed understrege vigtigheden af en faglig forsvarlig og kvalificeret behandling i forbindelse med fremstillingen af individuelle kropsbårne hjælpemidler.

Bandagistfaget
Autoriserede bandagister behandler mennesker med medfødte/erhvervede handicaps og/eller behandler blivende sygdomme med primært individuelt fremstillede, kropsbårne hjælpemidler.

Bandagistens arbejde omfatter således en behandling - en habilitering/rehabilitering og dette foregår ofte i samarbejde med læger og andre paramedicinske faggrupper.

Bandagister i Danmark

Antallet af erhvervsaktive autoriserede bandagister i Danmark er lille sammenlignet med andre paramedicinske faggrupper. Der er ca 90 aktive autoriserede bandagister. Der optages højst 10 bandagiststuderende pr. år.