Foreningen

Foreningen Danske Bandagister blev startet i år 1996.
Foreningen betegnes som en interesseorganisation, hvis formål er at fremme medlemmernes faglige og kollegiale interesser.
Danske Bandagister er opbygget som en paraplyorganisation. Under paraplyen er der foruden bestyrelsen to fraktioner : Fraktion af Lønmodtagere og Danske Bandagistvirksomheder.

Bestyrelsen består medlemmer valgt på generalforsamelingen samt en repræsentant fra hver af fraktionerne. Denne opbygning sikre en god dialog mellem bestyrelsen og fraktionerne. Bestyrelsen varetager fagets faglige interesser og er den faglige profil udadtil.

Fraktionen af lønmodtagere optager alle bandagister, som er ansat i et lønmodtagerforhold. De varetager lønmodtagernes interesser overfor arbejdsgivere og myndigheder. Det enkelte medlem skal være medlem af Danske Bandagister for at kunne melde sig ind i Fraktionen af Lønmodtagere.

Danske Bandagistvirksomheder er en organisation for virksomhedsejere. Organisationens formål er at forhandle med organisationer og myndigheder i alle de forhold, der vedrører virksomhedernes interesser. 

Uddannelsesrådet udpeges af Danske Bandagisters bestyrelse. Medlemmerne i Uddannelsesrådet sidder repræsenteret på VIA University College i Århus sammen med repræsentanter for VIA og repæsentanter fra Halsöhögsskolan i Jönköping, Sverige.

Udvalg under Rådet :
· Etisk Udvalg - Danske Bandagisters bestyrelse udgør Etisk udvalg. Der er udformet et sæt etiske regler, som skal sikre et højt etisk niveau blandt medlemmerne af Danske Bandagister.
· Årsmødeudvalg - Dette udvalg arrangerer den årlige konference for bandagister, som finder sted hvert forår.
· Kursus- og efteruddannelsesudvalg - Ansvarlig for den interne kursusvirksomhed.
· Hjemmesideudvalg - Varetager hjemmesidens "kreative" sider. De øvrige sider varetages af bestyrelsen og fraktionerne.