Fraktionen af Lønmodtagere

Fraktionen af lønmodtagere optager alle bandagister, som er ansat i et lønmodtagerforhold. De varetager lønmodtagernes interesser overfor arbejdsgivere og myndigheder. Det enkelte medlem skal være medlem af Danske Bandagister for at kunne melde sig ind i Fraktionen af Lønmodtagere.

Fraktionens mål er at fremme medlemmernes interesser overfor arbejdsgivere og myndigheder. Vi samarbejder med en juridisk rådgiver i FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd). Vi gennemlæser kontrakter ved f.eks. ansættelsesforhold, forhandler medlemmernes overenskomstfornyelser samt rådgiver i tilfælde af tvist.

Alle oplysninger behandles i fortrolighed, da bestyrelsen har tavshedspligt.

 

Indmeldelse  

Indmeldelsesblanket kan hentes ved at følge linket nedenfor

IndmeldelsesblanketBestyrelsens sammensætning gældende fra 2016

Formand: Joan Quist Andersen 

Sekretær: Pernille Mosby Gorritzen

Kasserer: Stine Hansen

Medlem: Kirsten Dyrvig Sørensen

Medlem: 

 Kontakt: falbestyrelsen@gmail.com


Fraktionen tegnes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling som afholdes i forbindelse med Danske Bandagisters årsmøde.

Et af bestyrelsesmedlemmerne konstitueres som repræsentant i Danske Bandagisters bestyrelse.