Fraktionen af Lønmodtagere

Fraktionen af lønmodtagere optager alle bandagister, som er ansat i et lønmodtagerforhold. De varetager lønmodtagernes interesser overfor arbejdsgivere og myndigheder. Det enkelte medlem skal være medlem af Danske Bandagister for at kunne melde sig ind i Fraktionen af Lønmodtagere.

Fraktionens mål er at fremme medlemmernes interesser overfor arbejdsgivere og myndigheder. Vi samarbejder med en juridisk rådgiver i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation). Vi gennemlæser kontrakter ved f.eks. ansættelsesforhold, forhandler medlemmernes overenskomstfornyelser samt rådgiver i tilfælde af tvist.

Desuden kan vi yde hjælp gennem socialrådgiver ordningen i FH i forbindelse med sociale sager såsom sygdom.

Alle oplysninger behandles i fortrolighed, da bestyrelsen har tavshedspligt.

 

 

Indmeldelse  

Indmeldelsesblanket kan hentes ved at følge linket nedenfor

Indmeldelsesblanket

 

Bestyrelsens sammensætning gældende fra 2021

Formand:  Pernille Mosby Gorritzen

Sekretær: Lena Quisth

Kasserer: Niklas Valen

Medlem: Sara Trøjmer

Medlem: Stine Ekholm 

 Kontakt: falbestyrelsen@gmail.com

 


Fraktionen tegnes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling som afholdes i forbindelse med Danske Bandagisters årsmøde.

Et af bestyrelsesmedlemmerne konstitueres som repræsentant i Danske Bandagisters bestyrelse.