Fraktionen af Lønmodtagere

Fraktionen af lønmodtagere optager alle bandagister, som er ansat i et lønmodtagerforhold. De varetager lønmodtagernes interesser overfor arbejdsgivere og myndigheder. Det enkelte medlem skal være medlem af Danske Bandagister for at kunne melde sig ind i Fraktionen af Lønmodtagere.

Fraktionens mål er at fremme medlemmernes interesser overfor arbejdsgivere og myndigheder. Vi samarbejder med en juridisk rådgiver i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation). FAL videreformidler kontrakter og juridiske spørgsmål til FH's jurister. Det kan være ansættelsesforhold, overenskomstfornyelser etc. Vi vil gøre opmærksom på at vi har tavshedspligt, og at det er formanden, der som udgangspunkt videreformidler materialet. Hvis det ønskes, at det er en bestemt person fra bestyrelsen, der skal håndtere sagen, kan det også lade sig gøre. Det I sender ind kan evt. anonymisere for personfølsomme data eller bestemte oplysninger, hvis det ønskes.
Desuden kan vi yde hjælp gennem socialrådgiver ordningen i FH i forbindelse med sociale sager såsom sygdom.
 

Alle oplysninger behandles i fortrolighed, da bestyrelsen har tavshedspligt.

 

Vi anbefaler, at du som bandagist, bandagiststuderende eller turnuskandidat indmelder dig i FTF-a (A-kasse) uafhængigt af, om du er medlem af FAL eller ej. FTF-a kan hjælpe dig ifm. fratrædelser og opsigelser. Desuden har bandagiststuderende mulighed for dagpenge efter uddannelsen, hvis indmeldelse er foretaget i forbindelse med studiestart.

 

Indmeldelse  

Indmeldelsesblanket kan hentes ved at følge linket nedenfor

Indmeldelsesblanket

sendes pr. mail til:

falbestyrelsen@gmail.com

Bestyrelsens sammensætning gældende fra 2022

Formand: Daniel Wejse

Sekretær: Lena Quisth

Kasserer: Niklas Valen

Medlem: Sara Trøjmer

Medlem: Jacob Jensen 

 Kontakt: falbestyrelsen@gmail.com

 


Fraktionen tegnes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling som afholdes i forbindelse med Danske Bandagisters årsmøde.

Et af bestyrelsesmedlemmerne konstitueres som repræsentant i Danske Bandagisters bestyrelse.